Bendrieji filtrai

„TripAdvisor“ nuolaidų kodas ir kuponai

„TripAdvisor“ siūlo keliautojams įvairius kuponus ir reklamas, padedančias vartotojams sutaupyti pinigų kelionių užsakymams. Kuponus galite rasti „TripAdvisor“ svetainėje, „TripAdvisor“ mobiliajame... Skaityti daugiau
Jūsų įvertinimas: Nė vienas
reitingas: 5 - 1 balsuoti
Aplankykite parduotuvė
10%
 • 5

„TripAdvisor“ reklamos kodas: gaukite 10% kitos rezervacijos metu

Rugsėjis 30, 2024 ŽR. KODĄ ET10
10%
 • 10

Tripadvisor reklamos kodas: papildomai 10% nuolaida

Gruodis 31, 2024 ŽR. KODĄ ET10

Dabartiniai „TripAdvisor“ nuolaidų kodai ir pasiūlymai

🛍️ Kategorija Kelionė
🔥 Iš viso pasiūlymų 3
🎇️ Nuolaidų kodai 3
📌 Pasiūlymai 0
➡️ Geriausias kuponas 10% Nuolaida
🚚 Nemokamas pristatymas NE
🔄 Grąžinimo laikotarpis 30 dienų
⏳ Paskutinis atnaujinimas Kovo 01 2024

Dažniausiai užduodami klausimai apie „TripAdvisor“.

Ar „TripAdvisor“ siūlo nuolaidų kodus?

Currently there are 3 Discount Codes and Promotions that will work for TripAdvisor in March 2024 and the best Coupon offers 10% Nuolaida

Kas yra „TripAdvisor“ nuolaidų kodai?

„TripAdvisor“ nuolaidų kodai yra reklamos kredito kodai, kuriuos galima naudoti norint sumažinti „TripAdvisor“ užsakymo kainą. Šiuos kodus galite rasti „TripAdvisor“ svetainėje, „TripAdvisor“ programėlėje mobiliesiems ar kitose kuponų svetainėse.

Kaip rasti „TripAdvisor“ nuolaidų kodus?

Apsilankykite „TripAdvisor“ svetainėje. Naudokite „TripAdvisor“ programą mobiliesiems. Apsilankykite kitose kuponų svetainėse.

Kaip galiu naudoti „TripAdvisor“ nuolaidos kodą?

Norėdami naudoti TripAdvisor nuolaidos kodą, atlikdami rezervaciją turite jį įvesti nuolaidos kodo laukelyje. Nuolaidos kodas bus automatiškai pritaikytas bendrai užsakymo vertei.

Kokių tipų nuolaidas gali pasiūlyti „TripAdvisor“ nuolaidų kodai?

„TripAdvisor“ nuolaidų kodai gali pasiūlyti įvairias nuolaidas, įskaitant:
 • Nuolaidos grynaisiais: šios nuolaidos tiesiogiai sumažina bendrą užsakymo vertę.
 • Procentinės nuolaidos: šios nuolaidos sumažina bendrą užsakymo vertę konkrečiu procentu.
 • Nemokami pasiūlymai: šie pasiūlymai teikia nemokamus daiktus ar paslaugas, pvz., nemokamos nakvynės viešbutyje arba nemokamas maitinimas restoranuose.

Ar TripAdvisor nuolaidų kodai galioja visoms užsakymams?

Ne, TripAdvisor nuolaidų kodai galioja ne visiems užsakymams. Nuolaidų kodai dažnai taikomi tik tam tikro tipo užsakymams, pvz., viešbučių, restoranų ar veiklos užsakymams. Nuolaidų kodai taip pat gali būti apriboti tam tikrais laikotarpiais arba vietomis.

Kas atsitiks, jei „TripAdvisor“ nuolaidos kodas neveikia?

Jei TripAdvisor nuolaidos kodas neveikia, galite išbandyti kelis dalykus: Patikrinkite, ar kodas įvestas teisingai. Patikrinkite, ar kodas vis dar galioja. Patikrinkite, ar kodas galioja norimam užsakymo tipui.

Kaip pridėti „Tripadvisor“ reklamos kredito kodą

Norite gauti puikią apgyvendinimo, skrydžių, kruizų ar automobilių nuomos kainą? Pasinaudokite TripAdvisor ir pridėkite kuponą prieš užbaigdami užsakymą, kad gautumėte geriausią įmanomą kainą. Štai kaip:

 • 1
  Pasirinkite, ką norite užsisakyti iš TripAdvisor, pasirinkite kelionės tikslą ir datas, tada spustelėkite mygtuką Ieškoti.
 • 2
  Prie norimo pasiūlymo spustelėkite mygtuką PERŽIŪRĖTI PASIŪLYMĄ.
 • 3
  Pasirodžiusiame naujame puslapyje, kuriame yra jūsų pasirinkta parinktis, ieškokite laukelio su tekstu „Reklamos kodas“.
 • 4
  Įveskite TripAdvisor kuponą ir spustelėkite mygtuką TAIKYTI, kad pamatytumėte nuolaidą.
 • 5
  Įveskite savo asmeninę informaciją ir pasirinkite mokėjimo būdą, kad užbaigtumėte užsakymą šiandien naudodami „TripAdvisor“.

Geriausi „TripAdvisor“ kuponų kodai

TIPĄ APRAŠYMAS BAIGIASI
kodas „TripAdvisor“ reklamos kodas: gaukite 10% kitos rezervacijos metu Rugsėjis 30, 2024
kodas Norėdami sutaupyti, užsisakykite dabar „TripAdvisor“ patirtį naudodami programą mobiliesiems 10% su šiuo kuponu Lapkritis 30, 2024
kodas Tripadvisor reklamos kodas: papildomai 10% nuolaida Gruodis 31, 2024

Kur galite rasti „Tripadvisor“ nuolaidų kodus

Na, atrodo, paprasta gauti „TripAdvisor“ nuolaidų kuponą, nors tai ne visada taip paprasta. Kodėl mes taip sakome? Kadangi ne visada „TripAdvisor“ nuolaidų kodai bendrosiose reklamos kodams skirtose svetainėse veikia, tokiu atveju turite gauti „TripAdvisor“ reklamos kredito kodus iš kitų šaltinių.

Raskite čia, kur galite rasti „TripAdvisor“ reklamos kredito kodus

 • Prisiregistruokite gauti TripAdvisor naujienlaiškį, kad gautumėte išskirtinius nuolaidų kodus.
 • Sekite TripAdvisor socialinės žiniasklaidos platformose, tokiose kaip Facebook, Twitter ir Instagram, kad gautumėte naujausias akcijas ir nuolaidų kodus.
 • Reguliariai tikrinkite „TripAdvisor“ svetainę, ar nėra vykdomų akcijų ar specialių pasiūlymų.
 • Prisijunkite prie „TripAdvisor“ lojalumo programos ir gaukite tik nariams skirtas nuolaidas ir kodus.
 • Norėdami rasti papildomų „TripAdvisor“ nuolaidų kodų, naudokite internetines kuponų svetaines ir paieškos variklius.
 • Apsvarstykite galimybę užsisakyti per „TripAdvisor Mobile App“, nes jie dažnai siūlo programoms išskirtines nuolaidas ir kodus.
„TripAdvisor“ kuponas

Kokius reklamos kredito kodus siūlo „TripAdvisor“.

Be TripAdvisor nuolaidų kodų, skirtų apgyvendinimo viešbučiams, yra ir kitų tipų TripAdvisor reklaminių pasiūlymų ir nuolaidų kuponų. Žemiau apibendriname jums dažniausiai naudojamų „TripAdvisor“ reklamos kredito kodų tipų sąrašą, kad žinotumėte, ko tikėtis, kai norite gauti nuolaidą „TripAdvisor“ kelionių portale.

Visų tipų „TripAdvisor“ reklamos kredito kodai

 • Viešbučių nuolaidų kodai: „TripAdvisor“ siūlo kuponus įvairiems viešbučiams – nuo ​​prabangių viešbučių iki nebrangių viešbučių. Kuponai gali pasiūlyti nuolaidas iki 50% nuo kambario kainos.
 • Nuolaidų kodai restoranams: „TripAdvisor“ siūlo kuponus įvairiems restoranams, nuo puikių restoranų iki greito maisto restoranų. Kuponai gali pasiūlyti nuolaidas iki 50% nuo užsakymo vertės.
 • Veiklos nuolaidų kodai: „TripAdvisor“ siūlo kuponus įvairioms veikloms – nuo ​​dienos išvykų iki koncertų bilietų. Kuponai gali pasiūlyti nuolaidas iki 50% nuo veiklos išlaidų.
 • Nemokamų pasiūlymų kodai: juose siūlomos nemokamos prekės arba paslaugos, pvz., nemokamos nakvynės viešbutyje arba nemokamas maitinimas restoranuose. Pavyzdžiui, nemokamos nakvynės viešbutyje reklamos kredito kodas pasiūlytų nemokamą nakvynę pasirinktame viešbutyje.
„TripAdvisor“ nuolaidos kodas

„TripAdvisor“ reklamos kredito kodų naudojimo taisyklės

Kadangi „TripAdvisor“ nuolaidų kodai siūlo tam tikrus apribojimus, kartais jie neveikia visoms „TripAdvisor“ kelionių portalo kategorijoms arba kartais nuolaida skiriasi nuo to, ko tikitės. Dėl šios priežasties būtina atidžiai perskaityti aprašymą, pateiktą su TripAdvisor kuponu, ir laikytis tam tikrų taisyklių.

Štai „TripAdvisor“ kupono naudojimo taisyklės

 • „TripAdvisor“ kuponai gali būti naudojami norint sumažinti kelionės užsakymo išlaidas „TripAdvisor“.
 • „TripAdvisor“ kuponus galite rasti „TripAdvisor“ svetainėje, „TripAdvisor“ programėlėje mobiliesiems ar kitose kuponų svetainėse.
 • Norėdami naudoti TripAdvisor nuolaidos kodą, atlikdami rezervaciją turite jį įvesti nuolaidos kodo laukelyje.
 • Kupono galiojimas: TripAdvisor kuponų galiojimo laikas yra ribotas. Prieš atlikdami rezervaciją įsitikinkite, kad jūsų naudojamas nuolaidos kodas vis dar galioja.
 • Užsakymo tipas: „TripAdvisor“ kuponai dažnai apsiriboja tam tikro tipo užsakymais. Įsitikinkite, kad jūsų naudojamas nuolaidos kodas galioja norimam užsakymo tipui.
 • Kupono vertė: „TripAdvisor“ kuponai gali pasiūlyti įvairias nuolaidas, įskaitant grynųjų pinigų nuolaidas, procentines nuolaidas arba nemokamus pasiūlymus. Įsitikinkite, kad suprantate nuolaidos vertę ir nuolaidos kodą, kurį naudojate pasiūlymais.
 • „TripAdvisor“ kuponams gali būti taikomi kiti apribojimai, pvz., konkretus laikotarpis arba vieta. Prieš atlikdami rezervaciją įsitikinkite, kad suprantate visus naudojamo nuolaidų kupono apribojimus.
„TripAdvisor“ kupono kodas

Dabartinės „TripAdvisor“ akcijos ir kuponai

Norite sužinoti apie naujausius „TripAdvisor“ reklamos kredito kodus? Norite sužinoti, kurie „TripAdvisor“ nuolaidų kodai vis dar galioja ir gali būti sėkmingai naudojami? Čia pateikiamas naujausių „TripAdvisor“ reklaminių pasiūlymų ir nuolaidų kodų sąrašas.

Naujausi reklaminiai pasiūlymai ir nuolaidų kodai „TripAdvisor“.

 • 20% nuolaida pasirinktiems viešbučiams Europoje.
 • Įsigykite 2 bilietus į vietinę atrakciją ir gaukite 1 bilietą nemokamai.
 • Mėgaukitės 10% nuolaida ekskursijoms po Aziją.
 • Gauk nemokamą desertą su kiekvienu pagrindiniu patiekalu dalyvaujančiuose restoranuose.
 • Sutaupote 15% apie SPA procedūras pasirinktuose kurortuose.
 • Užsisakykite atostogų paketą ir gaukite 100 USD kuponą būsimoms kelionėms.
 • Pasinaudokite a 25% nuolaida pervežimams į oro uostą Šiaurės Amerikoje.
„TripAdvisor“ reklamos kodas

„TripAdvisor“ siūlomos kasmetinės reklaminės kampanijos

„TripAdvisor“ juodojo penktadienio nuolaidos

Nesvarbu, ar planuojate kitas atostogas, ar ieškote puikių viešbučių, skrydžių ar veiklos pasiūlymų, „TripAdvisor“ jums padės. Pasinaudoję juodojo penktadienio pasiūlymais galite daug sutaupyti kelionėms. Nuo prabangių kurortų iki pigių nakvynės vietų – „TripAdvisor“ siūlo daugybę pasirinkimų, atitinkančių kiekvieno keliautojo poreikius. Pasinaudokite jų juodojo penktadienio nuolaidomis ir mėgaukitės daug sutaupytų viešbučių užsakymų. Nesvarbu, ar planuojate romantišką pabėgimą, ar šeimos atostogas, „TripAdvisor“ siūlo jums puikų viešbutį už neprilygstamą kainą. Be nuolaidų viešnagėms viešbučiuose, „TripAdvisor“ taip pat siūlo puikių skrydžių ir veiklos pasiūlymų. Turėdami platų partnerių tinklą, galite rasti geriausias kainas skrydžiams į savo svajonių vietą. Atvykę išnaudokite visas savo kelionės galimybes su nuolaida ir ekskursijomis. Nuo pažintinių kelionių iki nuotykių užsiėmimų – „TripAdvisor“ turi kažką kiekvienam. Nepraleiskite neįtikėtinų „TripAdvisor“ juodojo penktadienio pasiūlymų. Pradėkite planuoti kitą kelionę šiandien ir pasinaudokite nuostabiomis nuolaidomis viešbučiams, skrydžiams ir pramogoms. Naudodami „TripAdvisor“ galite keliauti po pasaulį neišleisdami per daug.

„TripAdvisor“ kibernetinio pirmadienio nuolaidos

Kibernetinis pirmadienis vyksta ir šiais metais, o „TripAdvisor“ siūlo nuostabias nuolaidas. Nesvarbu, ar planuojate atostogas, ar tiesiog ieškote savaitgalio pabėgimo, tai puikus laikas užsisakyti kitą kelionę. Naudodami „Kibernetinio pirmadienio“ viešbučių, skrydžių ir atostogų paketų pasiūlymus galite sutaupyti daug kelionės išlaidų. Nepraleiskite šių neįtikėtinų „TripAdvisor“ nuolaidų. Pradėkite planuoti savo svajonių kelionę šiandien. Kai reikia rasti geriausius viešbučių pasiūlymus, „TripAdvisor“ jums padės. Turėdami didelę apžvalgų ir įvertinimų bazę, galite lengvai rasti geriausią viešbutį, atitinkantį jūsų biudžetą ir pageidavimus. O su „Cyber ​​​​Monday“ nuolaidomis galite mėgautis dar didesnėmis sutaupymais nakvynei. Nesvarbu, ar ieškote prabangaus kurorto, ar jaukios nakvynės su pusryčiais, „TripAdvisor“ turi pasirinkimų bet kokio tipo keliautojams. Tačiau taupymas neapsiriboja viešbučiais. „TripAdvisor“ taip pat siūlo nuolaidas skrydžiams ir atostogų paketams kibernetinį pirmadienį. Nesvarbu, ar skrendate visoje šalyje, ar tyrinėjate naują paskirties vietą, galite rasti puikių skrydžių pasiūlymų, atitinkančių jūsų kelionės poreikius. O naudodamiesi atostogų paketais galite sutaupyti dar daugiau, sugrupuodami skrydžius ir apgyvendinimą. Pasinaudokite šiomis „Kibernetinio pirmadienio“ nuolaidomis ir pradėkite planuoti kitus nuotykius naudodami „TripAdvisor“.

„TripAdvisor“ kalėdinės nuolaidos

Ieškote geriausių kalėdinių pasiūlymų ir pasiūlymų? Ieškokite daugiau nei „TripAdvisor“. Artėjant atostogų sezonui, „TripAdvisor“ padės suplanuoti tobulą Kalėdų pabėgimą. Nesvarbu, ar svajojate apie jaukų kalnų namelį, ar apie saulėtą paplūdimį, „TripAdvisor“ jums padės. Nuo pigių paba viešbučių kainų iki išskirtinių paketų rasite viską, ko reikia, kad šios Kalėdos būtų tikrai ypatingos. Nepraleiskite neįtikėtinų „TripAdvisor“ nuolaidų ir pasiūlymų šį atostogų sezoną. Patirkite Kalėdų magiją su nuostabiais TripAdvisor pasiūlymais geriausiuose viešbučiuose ir kurortuose. Nesvarbu, ar ieškote prabangios viešnagės, ar nebrangios nakvynės, rasite platų nakvynės vietų pasirinkimą. Pasinaudokite ypatingais kalėdiniais tarifais ir mėgaukitės puikiai įrengto kambario komfortu ir patogumu. Užsisakykite dabar ir paverskite šias Kalėdas įsimintinomis. Be puikių viešbučių pasiūlymų, „TripAdvisor“ taip pat siūlo fantastiškas nuolaidas skrydžiams, automobilių nuomai ir atostogų paketams. Pasinaudokite kalėdiniais pasiūlymais ir sutaupykite daug kelionės išlaidų. Nesvarbu, ar planuojate šeimos atostogas, ar romantišką pabėgimą, „TripAdvisor“ siūlo geriausius pasiūlymus, atitinkančius jūsų poreikius. Vos keliais paspaudimais galite užsisakyti visą kelionę ir sutaupyti laiko bei pinigų. Nepraleiskite neįtikėtinų kalėdinių pasiūlymų, pasiekiamų „TripAdvisor“. Pradėkite planuoti savo svajonių Kalėdų atostogas šiandien!

„TripAdvisor“ vasaros nuolaidos

Planuojate vasaros atostogas? Daugiau nei TripAdvisor ieškokite geriausių pasiūlymų ir nuolaidų kitoms atostogoms. Turėdamas platų pasirinkimą nuo prabangių kurortų iki pigios apgyvendinimo, „TripAdvisor“ turi kažką kiekvienam. Nesvarbu, ar ieškote pabėgimo prie jūros, ar nuotykių mieste, „TripAdvisor“ jums padės. Pasinaudokite jų vasaros akcijomis ir mėgaukitės išskirtinėmis nuolaidomis viešbučiams, skrydžiams ir pramogoms. Nepraleiskite progos sutaupyti per vasaros atostogas. Naudodami TripAdvisor galite pasitikėti, kad gaunate geriausias kainas ir aukščiausią kokybę. Užsisakykite dabar ir paverskite savo vasaros svajones realybe. Nelaukite, šie pasiūlymai truks neilgai. Pradėkite planuoti savo tobulą vasaros atostogas naudodami „TripAdvisor“ šiandien.

„TripAdvisor“ žiemos nuolaidos

„TripAdvisor“ siūlo įdomias žiemos nuolaidas ir pasiūlymus. Nesvarbu, ar planuojate slidinėjimo kelionę, ar jaukią žiemos atostogas, dabar pats tinkamiausias metas pasinaudoti šiais nuostabiais pasiūlymais. Nuo viešbučių kainų nuolaidų iki specialių paketų – kiekvienas ras kažką. Jei svajojate įveikti šlaitus, „TripAdvisor“ jums padės. Su jų žiemos nuolaidomis galite rasti puikių pasiūlymų slidinėjimo kurortuose ir apgyvendinimo populiariose žiemos vietose. Nesvarbu, ko norėtumėte, rasite geriausią vietą apsistoti už nedidelę kainą. Tačiau žiemos atostogos – tai ne tik slidinėjimas. „TripAdvisor“ taip pat siūlo nuolaidas jaukiems nameliams, prabangiems SPA centrams ir romantiškoms atostogoms. Nesvarbu, ar norite atsipalaiduoti prie židinio, ar tyrinėti žiemos stebuklų šalį, jūsų laukia puikus pasiūlymas. Nepraleiskite šių neįtikėtinų žiemos nuolaidų ir pasiūlymų iš TripAdvisor. Pradėkite planuoti savo svajonių žiemos atostogas šiandien ir sutaupykite daug pinigų kitai išvykai. „TripAdvisor“ kuponas

Daugiau rezultatų iš panašių kuponų svetainių

30% Išjungta – "TripAdvisor" promo kodas & "TripAdvisor" kuponas 2021 birželio mėn

https://nabewise.com/promo-code/tripadvisor/
Pagrindinis puslapis Niujorkas San Franciskas Čikaga Bostonas Sietlas Kuponai Išvalyti "TripAdvisor" "TripAdvisor" AKCIJA KODAS IR KUPONŲ NUOLAIDA Hotels Trip Advisor yra pirmaujanti kelionių apžvalgų svetainė, kurioje yra...

"TripAdvisor" Promo kodas Reddit ir pirmas kartas Promo kodas

https://couponsva.com/store/tripadvisor
sutaupyti su daugybe "TripAdvisor" kuponų kodai iš mūsų svetainės. K: Ar turėčiau naudoti "TripAdvisor" promo kodas Reddit? A: Taip, naudokimės "TripAdvisor" promo kodas „Reddit“ dabar, kad sutaupytumėte pinigų...

Iki 30% nuo viešbučio Apgyvendinimas be a "TripAdvisor" Promo kodas Žiūrėti sandorį baigiasi 01-17-2023. Taisyklės...

https://www.couponbox.com/coupons/tripadvisor
pageidaujama kelionės parinktis Pradėkite užsakymo procesą Eikite į mokėjimo puslapį Raskite promo arba kuponas kodas dėžutė Būtinai išpirkti savo kodas per šį laukelį Sužinokite daugiau apie "TripAdvisor" "TripAdvisor"...

Viatorius, a "TripAdvisor" Bendrovė Promo kodas - Sutaupyti 10% balandžio 2022

https://coupons.cnet.com/coupons/viator
Naudodami Viator kuponus užsiimkite veikla bet kurioje pasaulio vietoje pigiau! Išpirkti savo promo kodas Raskite įvedimą promo kodas langelį atsiskaitydami Viator svetainėje. Pasirinkite miestą, tada naršykite...

"TripAdvisor"

https://www.247couponcodes.com/tripadvisor.com
patirties, kurios ieškote, ir būsite pasiruošę. Mėgaukitės nuolaidomis ir pasiūlymais "TripAdvisor" promo kodas, nuolaidų ir kuponų kodai. Ar norite sužinoti, kaip gauti a "TripAdvisor" promo kodas? Naudokite...

Kontaktų parinktys

400 1st Avenue, Needham, MA 02494, JAV
@tripadvisor
"TripAdvisor"
"TripAdvisor"
www.tripadvisor.com

Tripadvisor įvadas

„TripAdvisor“ yra populiari internetinė platforma, teikianti informaciją ir atsiliepimus apie įvairias kelionių kryptis, viešbučius, restoranus ir lankytinas vietas. Tai leidžia vartotojams dalytis savo patirtimi ir nuomonėmis, padedant kitiems priimti pagrįstus sprendimus planuojant savo keliones. Viena iš pagrindinių „TripAdvisor“ savybių yra galimybė pasiūlyti nuolaidas ir pasiūlymus apgyvendinimui ir veiklai. Bendradarbiaudama su viešbučiais ir kitomis kelionių įmonėmis, „TripAdvisor“ gali pasiūlyti vartotojams išskirtinius pasiūlymus ir akcijas, todėl jų kelionės bus prieinamesnės ir malonesnės. Nesvarbu, ar ieškote nebrangaus viešbučio, ar kelionės su nuolaida, „TripAdvisor“ yra puikus šaltinis norint rasti puikių pasiūlymų ir sutaupyti pinigų kitos kelionės metu.

Tripadvisor užsakymo politika

Rezervacijas galima atlikti „TripAdvisor“ svetainėje arba programėlėje – Atšaukti galima internetu „TripAdvisor“ svetainėje arba programėlėje – Atšaukimo politika skiriasi priklausomai nuo apgyvendinimo ar paslaugų teikėjo – Prieš atliekant rezervaciją svarbu peržiūrėti konkrečią atšaukimo politiką – Kai kurios užsakymai gali būti negrąžinamas arba gali būti taikomas atšaukimo baudos mokestis.

Tripadvisor atšaukimo politika

Pinigų grąžinimas, jei taikomas, bus tvarkomas pagal atšaukimo politiką – Jei turite klausimų dėl atšaukimo, rekomenduojama tiesiogiai susisiekti su apgyvendinimo ar paslaugų teikėju – „TripAdvisor“ neatsako už jokius mokesčius ar mokesčius, susijusius su atšaukimu – Gali būti taikomos papildomos sąlygos ir sąlygos. , todėl rekomenduojama atidžiai perskaityti užsakymo informaciją. „TripAdvisor“ reklamos kredito kodai
© „oxiDeals“, 2024 m. Visa pateikta informacija yra informacinis pavadinimas.